Kako očuvati CRVENI LUK TOKOM ZIME?

Uskladišteni crveni luk je podložan truljenju. Kako bi spriječili propadanje crvenog luka potrebno je redovno vršiti pregled glavica.

Svrha skladištenja crvenog luka je produženje perioda čuvanja i smanjenje gubitaka na najmanju moguću mjeru. Iz tog razloga je veoma važno da parametri u skladištu, temperatura i relativna vlažnost vazduha budu optimalni.

Redovnim pregledom u ovom periodu možemo primijetiti da su pojedine glavice crvenog luka zahvaćene procesima truljenja. Brojni su faktori koji dovode do pojave truleži glavica luka, a sa preventivom se započinje još u polju.

Kako bi se glavice crvenog luka duže očuvale u skladištima trebamo proizvesti zdrave glavice. Veliku pažnju treba posvetiti agrotehnici proizvodnje luka. Luk se sadi na isto mjesto nakon 4 do 5 godina kako bi se spriječile zaraze iz zemljišta. To je kultura koja dolazi nakon kultura koje se intenzivno đubre, posebno stajskim đubrivom, kao što su paradajz, paprika, patlidžan.

Najčešće proizvođači prave grešku i preintenzivno đubre luk azotnim đubrivima. Ova đubriva smanjuju mehaničke karakteristike tkiva, tkiva su puna vode i zbog toga su takve glavice podložne trulenju.

Tokom gajenja obratiti pažnju na navodnjavanje, zaštitu od bolesti i štetočina. Mnoga oboljenja sa polja dospjevaju u skladišta i šire se sa glavice na glavicu. Tokom vađenja glavica kišovito vrijeme može pojačati pojavu truleži na glavicama. Izvađenim glavicama treba ukloniti pera, ali ostaviti 2 do 3cm stabla. Uloga ostavljenog stabla je da spriječi prodiranje patogena u glavicu, jer će se u procesu prosušivanja vrat osušiti i spojiti te na taj način zatvoriti put do glavice. Potrebno je skratiti korijen, ali se on ne uklanja u potpunosti. Ukoliko se ošteti dance, dno luka, kroz dobijenu ranu lakše prodiru uzročnici truleži.

Nakon vađenja glavice luka je potrebno dobro prosušiti na sjenovitom i prozračnom mejstu. Luk ne ostavljati dugo na Suncu kako ne bi dobio ožegotine. Prilikom manipulacije glavice ne bacati kako ne bi došlo do oštećenja i nagnječenja. Za skladištenje odabrati čiste, zdrave, prosušene glavice sa svijetlom ljuskom.

Uslovi skladištenja

Crveni luk sa manjih gredica se može plesti u vijence. Vijenci luka se ostavljaju na sjenovitom i prozračnom mjestu, zaštićeni od kiše i vlage. Glavice luka se mogu čuvati i upakovane u šupljikave vrećice ili kartonske kutije do 25kg. U velikim skladištima glavice crvenog luka se mogu čuvati u sloju debljine od 3,5 do 4m s tim da je prazan prostor iznad luka njmanje visine 1,5m.

Na dužinu čuvanja luka najveći uticaj imaju temperatura i vlažnost vazduha. Najbolje je glavice čuvati na temperaturi oko 0ºC, ali da su vrijednosti temperature vazduha pozitivne tj. iznad 0ºC. Optimalna vlažnost vazduha treba se kretati između 70 i 75%. Dobro prosušene i zdrave glavice crvenog luka mogu se pri ovakvom režimu čuvati i nekoliko mjeseci.

Ventilacija prostora u kome smo uskladištili crveni luk treba da je dobra, posebno prvi mjesec dana skladištenja luka. To će obezbjediti da se ljuska luka dobro osuši i da se na njenoj površini ne razvijaju patogene gljivice i drugi prouzrokovači oboljenja koja dovode do trulenja luka.

Glavice luka se mogu čuvati i pri temperaturi od 20 do 25ºC. Na višim temperaturama ne dolazi do klijanja luka, ali glavice gube na masi i kvaliteti.

Author: Urednik